top of page
Canfas Parod

Canfas Parod

£40.00Price

Canfasau parod sy'n arddangosiad o fy nghreadigrwydd - caiff rhain eu creu a llaw rhydd, yn union fel hoffwn i! Os nad ydych yn hollol shwr o be hoffwch, neu 'ddim yn berson creadigol' (fel ma pobl yn dweud wrthai o hyd tra'n archebu canfas), dyma'r opsiwn perffaith i chi! Does dim angen gwneud unrhyw benderfyniadau heblaw am pa un hoffech chi! Mae enw pob canfas a'u mesuriadau ar bob llun ( e.e. 12 X 12" - maint y canfas a 38mm - dyfnder y canfas). Yn syml, dewiswch eich dewis o'r rhestr isod a'i roi yn eich basged cyn mynd i'r 'checkout'. Fel arfer; anfonwch neges / ebost os oes gennych unrhyw gwestiynnau - no such thing as a stupid question!

 

Ymwadiad : Nid yw'r canfasau yn cael eu postio â ffrâm (mae hyn ar gyfer y lluniau yn unig), nid yw'r lluniau wastad i raddfa.

bottom of page