24EBE870-FCB6-4009-A3B8-171306629F7F.JPG

Am HIWTI

HELO! Croeso, a diolch am ymweld â fy ngwefan! Mari ydw i, yn wreiddiol o Aberystwyth ond yn byw yng Nghaerdydd erbyn hyn. Yn ôl yn Nadolig 2016 mi wnes i fap o Gymru â chalon ar Sir Drefaldwyn yn anrheg i Mam, ar ddarn o bren o'r traeth, gyda hoelion o siop leol, ac edau o'r bocs gwnïo yn y gegin. Roedd ymateb mam yn un mor calonogol, a dyna pam ddechreuais i HIWTI – yn y gobaith o godi calonnau pobl eraill.

Erbyn hyn mae HIWTI wedi datblygu a thyfu i gynnwys mwy o gelf.  Mae canfasau haniaethol yn dod mewn pob math o siapiau a meintiau i siwtio'ch anghenion penodol chi, maent hefyd ar gael mewn urhyw liwiau! Mae'r celf o noethluniau haniaethol yn ymdrech i godi hyder a chariad tuag at eich corff, ac i ddathlu pob math o siapiau a meintiau. Ac i fynd cam ymhellach mae'r noethluniau nawr ar gael i wisgo ar eich brest / eich bag! 

Prif fwriad HIWTI yw i wneud celf wedi'i bersonoli yn fforddiadwy i

bawb a chodi hyder corfforol cymaint o bobl a phosib!