Ewinedd gel

Mae'r wasanaeth yma yn berffaith i bobl sy'n gweithio adre neu i rieni i blant ifanc - rydw i'n dod atoch chi! Mi fyddaf yn troi lan gyda fy mocs ac yn gosod lan yn eich ty chi, yr oll sydd angen yw bwrdd, dwy gadair a phlwg gweddol agos. Gyda phob un o'r gwasanaethau isod mi fydd eich ewinedd yn cael eu paratoi yn iawn i gael eu paentio gyda 'gel polish'. Mi fydd pob gwasanaeth yn gorffen gyda olew cwtigl a hufen dwylo gyda 'massage' fach i ailhydradu eich dwylo a chwtiglau (os oes well gennych beidio cael y wasanaeth yma, gadewch i mi wybod!).  

IMG_8642.heic
IMG_6339.heic

Lliw bloc

Yr opsiwn mwyaf rhad, cyflym a syml. Ar ôl cael eich ewinedd wedi'u paratoi, dewiswch o dros 30 o liwiau, neu mae croeso i chi ddewis nifer o liwiau gwanahol! Mae wedyn opsiwn o haen uchaf sgleiniog neu 'matte'. Mae'r wasanaeth yma yn cymryd tua awr.

Celf syml

Mae'r opsiwn yma'n berffaith os hoffech chi rhywfaint o gelf : un neu ddau ewin gyda chelf a'r lleill yn liw bloc, neu gelf syml fel dotiau neu linellau, calonau bach neu sêr. Os nad ydych yn siwr am ba opwisn i ddewis ond yn gwybod pa ddyluniad hoffech, anfonwch ebost neu neges a fe allwn drafod be sydd orau! Ddyliai'r wasanaeth yma bara tua awr a hanner!

825F511A-7CE6-4A2C-B1A5-AF9A2E8B0C03.JPG
IMG_8904.heic

Celf dyrys

Dyma'r opsiwn mwyaf creadigol, mwyaf 'extra'. Mae croeso i chi ofyn am unrhywbeth gyda'r opsiwn yma : celf wahanol ar bob bys, patrwm dyrys, patrwm anifail, pob lliw dan yr haul.. Beth bynnag hoffech chi! Yn dibynnu ar beth ddewish dyliai'r wasanaeth yma bara tua awr a hanner i ddwy awr a hanner.

Tynnu set

Gall dynnu unrhyw set o ewinedd gel - rhai gwnaethwyd gyda hiwti neu ddim! Cyn belled a mai gel yn unig yw'r set cyn. Caiff y gel ei dynnu gan ddefnyddio ffoil a pheli chotwm, a wedyn caiff yr ewinedd eu paratoi - ffeilio a chaiff y cwtiglau eu tacluso. Yna mae'r ewinedd yn barod am set newydd o baent gel, neu gallwn gael eu gadael yn noeth - heb set newydd.   

Removal.jpeg