Polisi Ad-dalu

Yn anffodus mae'n rhaid sôn am y polisi ad-dalu. 

Broc :

Mae pob broc yn unigryw a phersonol. Bydd lliw’r pren yn amrywio, bydd rhai gydag ychydig o haearn arnynt, rhai yn ysgafnach na'i gilydd ac ati. Am fod pob broc wedi’i greu’n benodol yn unol â’r archeb, yn anffodus fedra i ddim cynnig ad-daliad am archeb oni bai ei fod yn ddiffygiol. Gall rhywbeth fynd o’i le o dro i dro, ac os felly, yn naturiol, bydd modd trafod amnewid neu ad-daliad.

Bag canfas, crys T neu siwmper :

Mae'r holl eitemau yma yn barod i'w postio unwaith y caiff yr archeb ei osod, felly does dim lle am gamgymeriadau yn y broses creu. Er hyn mae modd i chi archebu'r maint anghywir / neu fod y maint anghywir wedi'i bostio. Os felly anfonwch ebost / neges i adael fi wybod a gallwn drefnu cyfnewid. 

Noethlun :

Caiff y noethluniau eu creu a llaw a mae pob un yn unigryw ac yn un o'i fath. Os oes gennych unrhyw geisiadau penodol gadewch neges gyda'ch archeb neu anfonnwch neges cyn archebu i drafod eich cais. Mae noethluniau'n cael eu postio mewn papur sidan mewn amlen cefn galed i osgoi unrhyw ddifrod yn ystod y broses postio, felly dylai fod dim lle i unrhywbeth fynd o'i le i fod angen ad-daliad, er hyn gall pethau fynd o'i le o dro i dro felly anfonnwch neges i drafod beth sydd orau i'w wneud.

Canfas :

Mae pob canfas wedi'i wneud i eich union archeb, maint, siap a lliw. Mae croeso i chi ofyn am lun o'ch canfas cyn iddo gael ei bostio i sicrhau eich bod yn hapus efo'r darn gorffenedig. Am y rhesymau hyn does dim modd cael ad-daliad am unrhyw ganfas heblaw ei fod y maint / siap anghywir o gamgymeriad ar ochr HIWTI.

Diolch yn fawr am ddeall,

Mari x