©2018 by hiwti. Proudly created with Wix.com

Polisi Ad-dalu

Yn anffodus mae'n rhaid sôn am y polisi ad-dalu. Mae pob broc yn unigryw a phersonol. Bydd lliw’r pren yn amrywio, bydd rhai gydag ychydig o haearn arnynt, rhai yn ysgafnach na'i gilydd ac ati. Am fod pob broc wedi’i greu’n benodol yn unol â’r archeb, yn anffodus fedra i ddim cynnig ad-daliad am archeb oni bai ei fod yn ddiffygiol. Gall rhywbeth fynd o’i le o dro i dro, ac os felly, yn naturiol, bydd modd trafod amnewid neu ad-daliad.