©2018 by hiwti. Proudly created with Wix.com

Am HIWTI

HELO! Croeso, a diolch am ymweld â fy ngwefan! Mari ydw i, yn wreiddiol o Aberystwyth ond yn byw yng Nghaerdydd erbyn hyn. Yn ôl yn Nadolig 2016 mi wnes i fap o Gymru â chalon ar Sir Drefaldwyn yn anrheg i Mam, ar ddarn o bren o'r traeth, gyda hoelion o siop leol, ac edau o'r bocs gwnïo yn y gegin. Roedd ymateb mam yn un mor calonogol, a dyna pam ddechreuais i HIWTI – yn y gobaith o godi calonnau pobl eraill.

Erbyn hyn mae HIWTI wedi datblygu a thyfu.