Fucking Fabulous

Fucking Fabulous

£16.00Price

Ti yn FUCKING FABULOUS. Ma'r crys T yma i'ch hatgoffa chi bob dydd pa mor amazing ydych chi. Crys T llwyd tywyll ('light charcoal') gyda'r sgrifen 'Fucking Fabulous' ar y top mae deg corff benywaidd o siapiau a meintiau amrywiol wedi'i printio mewn pinc golau ar y blaen.  Mae'r crys T yma yn rhan o brosiect 'Fair share' y cwmni sy'n eu creu - sydd yn gwneud ymrech ychwanegol i sicrhau tâl deg (hyd at 50% ychwanegol) i weithwyr ffatri yn India - every little helps!