Calendr 2022

Calendr 2022

£12.00Price

Hon di!! Ma 2022 mynd i fod yn epic, dathlwch y flwyddyn dda o'ch blaen gyda chalendr sy'n eich hatgoffa i garu'ch corff. Gyda dyluniad newydd ar bob tudalen mae hefyd thema liw wahanol ar bob dudalen i gyd-fynd gyda'r misoedd a'r tymhorau! Mae yna dudalen ar ddechrau'r calendr i ysgrifennu eich addewidion flwyddyn newydd - DIM DIETS! Mae rhestr o ambell i ddyddiad bwysig, sydd wedi'u hysgrifennu ar y dyddiadau eu hunain yn ystod yn calendr hefyd i'ch atgoffa wrth fynd ymlaen! Mae lle ym mhob dyddiad i ysgrifennu nodiadau pwysig megis penblwyddi / gwyliau / apwyntiadau deintydd....

 

Mae'r calendr A4 wedi'i staplo yn y canol â thwll i'w hongian ar fachyn.