©2018 by hiwti. Proudly created with Wix.com

Achub y byd

Fel busnes lleol mae HIWTI yn gwneud pob ymdrech posib i fod yn garedig i'r amgylchedd, tra'n bod mor effeithlon a phosib. Dyma'r camau cyntaf sy'n cael eu cymryd tuag at achub y byd.

'I wish I could bubble wrap my heart'

Mae'r papur swigod sydd o amgylch pob broc er mwyn ei gludo’n saff ac yn glyd atoch chi yn bapur sy’n pydru’n naturiol (biodegradable) a dyna pam mae'n wyrdd llachar! Os nad yw’r papur swigod sydd ar eich broc yn wyrdd, mae hynny’n golygu ei fod wedi’i ailgylchu. Rwy’n gwneud ymdrech i gadw unrhyw bapur swigod rwy’n ei dderbyn er mwyn ei ail-ddefnyddio.

Cardiau Busnes

Mae’r cardiau busnes wedi'u gwneud o ddeunydd sydd wedi'i ailgylchu, ac sydd hefyd yn ailgylchadwy.

Papur brown

Mae'r papur brown plaen sy'n gorchuddio pob broc yn eco-gyfeillgar hefyd. Eto mae wedi'i greu o ddeunydd sydd wedi’i ailgylchu ac sy’n hollol ailgylchadwy.

Pren

Mae'r pren rwy’n ei ddefnyddio i wneud pob broc yn hen bren sgaffold sy’n cael ei ddefnyddio am yr eildro ac yn cael bywyd newydd.

Noethluniau

Bagiau Canfas

Caiff pob un o'r noethluniau eu postio mewn amlen frown (â chefn galed) wedi'i amddiffyn mewn papur sidan. Caiff y cerdyn ei brynu'n lleol i osgoi ȏl troed carbon postio.

Mae'r bagiau canfas yn ffordd i fi eich helpu chi i wneud eich rhan dros yr amgylchedd trwy osgoi prynu bagiau plastig.