©2018 by hiwti. Proudly created with Wix.com

Achub y byd

Fel busnes lleol mae HIWTI yn gwneud pob ymdrech posib i fod yn garedig i'r amgylchedd, tra'n bod mor effeithlon a phosib. Dyma'r camau cyntaf sy'n cael eu cymryd tuag at achub y byd.

'I wish I could bubble wrap my heart'

Mae'r papur swigod sydd o amgylch pob broc er mwyn ei gludo’n saff ac yn glyd atoch chi yn bapur sy’n pydru’n naturiol (biodegradable) a dyna pam mae'n wyrdd llachar! Os nad yw’r papur swigod sydd ar eich broc yn wyrdd, mae hynny’n golygu ei fod wedi’i ailgylchu. Rwy’n gwneud ymdrech i gadw unrhyw bapur swigod rwy’n ei dderbyn er mwyn ei ail-ddefnyddio.

Cardiau Busnes

Mae’r cardiau busnes wedi'u gwneud o ddeunydd sydd wedi'i ailgylchu, ac sydd hefyd yn ailgylchadwy.

Papur brown

Mae'r papur brown plaen sy'n gorchuddio pob broc yn eco-gyfeillgar hefyd. Eto mae wedi'i greu o ddeunydd sydd wedi’i ailgylchu ac sy’n hollol ailgylchadwy.