Achub y byd

Fel busnes lleol mae HIWTI yn gwneud pob ymdrech posib i fod yn garedig i'r amgylchedd, tra'n bod mor effeithlon a phosib. Dyma'r camau cyntaf sy'n cael eu cymryd tuag at achub y byd.

hiwti logo without background.png

'I wish I could bubble wrap my heart'

Mae'r papur swigod sydd o amgylch pob broc er mwyn ei gludo’n saff ac yn glyd atoch chi yn bapur sy’n pydru’n naturiol (biodegradable). Os nad yw’r papur swigod sydd ar eich broc yn, mae hynny’n golygu ei fod wedi’i ailgylchu. Rwy’n gwneud ymdrech i gadw unrhyw bapur swigod rwy’n ei dderbyn er mwyn ei ail-ddefnyddio.

hiwti logo without background.png

Canfasau

Mae'r canfasau wedi'i creu â llaw gyda defnydd canfas a phren, yn osgoi ffilm blastig o gwmpas pob canfas wedi'i becynnu o flaen llaw. Mae'r papur swigod sy'n gorchuddio'r pren caiff ei archebu yn cael ei ail ddefnyddio bob tro!

hiwti logo without background.png

Papur brown

Mae'r papur brown plaen sy'n gorchuddio pob broc yn eco-gyfeillgar hefyd. Eto mae wedi'i greu o ddeunydd sydd wedi’i ailgylchu ac sy’n hollol ailgylchadwy.

hiwti logo without background.png
hiwti logo without background.png

Pren Broc

Mae'r pren rwy’n ei ddefnyddio i wneud pob broc yn hen bren sgaffold sy’n cael ei ddefnyddio am yr eildro ac yn cael bywyd newydd.

hiwti logo without background.png

Noethluniau

Bagiau Canfas

Caiff pob un o'r noethluniau eu postio mewn amlen frown (â chefn galed) wedi'i amddiffyn mewn papur sidan. Caiff y cerdyn ei brynu'n lleol i osgoi ȏl troed carbon postio.

Mae'r bagiau canfas yn ffordd i fi eich helpu chi i wneud eich rhan dros yr amgylchedd trwy osgoi prynu bagiau plastig. 

Achub y byd

Fel busnes lleol mae HIWTI yn gwneud pob ymdrech posib i fod yn garedig i'r amgylchedd, tra'n bod mor effeithlon a phosib. Dyma'r camau cyntaf sy'n cael eu cymryd tuag at achub y byd.

hiwti logo without background.png

'I wish I could bubble wrap my heart'

Mae'r papur swigod sydd o amgylch pob broc er mwyn ei gludo’n saff ac yn glyd atoch chi yn bapur sy’n pydru’n naturiol (biodegradable). Os nad yw’r papur swigod sydd ar eich broc yn, mae hynny’n golygu ei fod wedi’i ailgylchu. Rwy’n gwneud ymdrech i gadw unrhyw bapur swigod rwy’n ei dderbyn er mwyn ei ail-ddefnyddio.

hiwti logo without background.png

Canfasau

Mae'r canfasau wedi'i creu â llaw gyda defnydd canfas a phren, yn osgoi ffilm blastig o gwmpas pob canfas wedi'i becynnu o flaen llaw. Mae'r papur swigod sy'n gorchuddio'r pren caiff ei archebu yn cael ei ail ddefnyddio bob tro!

hiwti logo without background.png

Papur brown

Mae'r papur brown plaen sy'n gorchuddio pob broc yn eco-gyfeillgar hefyd. Eto mae wedi'i greu o ddeunydd sydd wedi’i ailgylchu ac sy’n hollol ailgylchadwy.

hiwti logo without background.png
hiwti logo without background.png

Pren Broc

Mae'r pren rwy’n ei ddefnyddio i wneud pob broc yn hen bren sgaffold sy’n cael ei ddefnyddio am yr eildro ac yn cael bywyd newydd.

hiwti logo without background.png

Noethluniau

Bagiau Canfas

Caiff pob un o'r noethluniau eu postio mewn amlen frown (â chefn galed) wedi'i amddiffyn mewn papur sidan. Caiff y cerdyn ei brynu'n lleol i osgoi ȏl troed carbon postio.

Mae'r bagiau canfas yn ffordd i fi eich helpu chi i wneud eich rhan dros yr amgylchedd trwy osgoi prynu bagiau plastig. 

hiwti logo without background.png

Sgrîn brintio

Mae'r crysau T, siwmperi a'r bagiau canfas, yn ogystal a'r holl sticeri a chariau busnes a.y.y.b, wedi'i sgrîn brintio efo inc sydd wedi'i seilio ar ddŵr, sy'n meddwl ei fod cael ei lanhau oddi ar offer efo dŵr ac yn gallu cael ei olchi lawr y draen heb unrhyw niwed i'r ymgylchedd.

hiwti logo without background.png

Bagiau postio

Mae'r bagiau postio sy'n cael eu defnyddio i bostio'r bagiau canfas, crysau T a'r siwmperi i gyd yn pydru'n naturiol (compostable) ac felly'n fwy cariedig i'r amgylchedd ond dal yn amddiffyn eich archebion

yn ystod y broses postio.